• 36615049_021 و77610305_021
  • salookprint@gmail.com

پوشه بایگانی چاپ

hologeram1

چاپ هولوگرام

 چاپ هولوگرام

هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که با استفاده از لیزر ایجاد می شود . نور دستگاه لیزر به دو پرتو می شکند . یکی از پرتوها با انعکاس از روی یک آینه از روی شی به صفحه عکاسی می تابد . پرتو دیگر به وسیله آینه دیگری بدون برخورد به شی به صفحه عکاسی فرستاده می شود . صفحه عکاسی در جایی قرار داده می شود که دو پرتو تلاقی می کنند . سپس صفحه عکاسی ظاهر می شود و ، در صورتی که به طریق صحیح به آن نور تابانده شود ، هولوگرام را پدیدار می کند.
چگونگی ایجاد این دو دسته تا حدود زیادی بستگی به ساختار درونی محیط تولید لیزر ، مکانیزم ایجاد لیزر و پارامترهای دیگر دارد که بررسی آنها خارج از این مقوله است. از لحاظ کاربردی ، لیزر‌های پالسی با مدت پالس ۱۲-۱۰ ثانیه در دسترس هستند. چنین لیزرهایی در جهت پژوهش در فرایندهایی که در گازها و مایعات ، با سرعتهای بسیار بسیار سریع رخ می‌‌دهد، بکار برده می‌شوند.

offset-printing-control

ساختار و ویژگى هاى مرکب چاپ : ( قسمت اول)

مرکب های چاپ مایعات یا خمیرهای رنگی هستند که جهت انتقال تصاویر از یک فرم به سطوح

مختلف چاپی به کار می روند. اساساً مرکب های چاپ برای انتقال پیام و حفظ آن کاربرد دارند و

در بعضی موارد جنبهٔ تزیین و پیام رسانی دکوراتیو و معرفی کالا را دارد. مرکب های چاپ روی

انواع سطوح، شامل کاغذ، تخته، پلاستیک، شیشه، پارچه و … نقش پیام رسانی دارند. لاک ها و

وارنیش های روی کار عبارت از مرکب های بی رنگ هستند که جهت حفاظت سطوح چاپی و ارتقاء

کیفیت سطوح چاپ کاربرد دارند.
از این رو ضرورت دارد دانش ویژگی های اصلی رنگ های چاپ، ساختار مرکب، مواد اولیه

مرکب های خشک شونده به وسیله اشعه، انواع مرکب های چاپ، روش ساخت مرکب های چاپ و

روش کنترل مرکب افست و لتر پرس را فراگرفته تا بتوانیم دانش خود را به عمل تبدیل کنیم. در ادامه

مطالب فوق را به تفصیل شرح می دهیم.

ویژگی های اصلی رنگ های چاپ :

رنگ یک اصل بسیار پیچیده بوده و به راه های مختلف و متعدد که جدا از هم نیستند معین و

تعریف می شود.

فام رنگ :

که نشان دهندهٔ نوع رنگ می باشد، یعنی شئ به چه رنگی ، است؛ قرمز، زرد و آبی یا سبز.

 

خلوص رنگ :

آن است که نشان می دهد چقدر تیره یا روشن می باشد.

رنگدانه:

عوامل متعددی در ویژگی های مرکب مؤثر است. از جمله ساختمانرنگ دارد. هم چنین درشتی

رنگدانه و میزان دانه های رنگ « فام » شیمیایی رنگدانه که اثر پایه ای برموجود در مرکب چاپ اثر مهمی

در فام رنگ دارد. به طور کلی غلظت بالای رنگدانه، نشان دهندهٔقدرت رنگ دهی و قدرت رنگ است.

وارنیش:

وارنیش مرکب چاپ شامل روغن ها و صمغ ها یا حلال هاست که فامرنگ را تغییر می دهد. خلوص

رنگدانه اثر بسیار بالایی روی فام رنگ دارد. این پدیده می تواند از رنگ خود وارنیش یا کاربرد وارنیش

های متفاوت ناشی شود که سبب ایجاد فام رنگ متعدد و متغیردرمرکب چاپ خواهد شد. انتخاب

وارنیش مرکب، هم چنین در میزان پخش و نگهداری جدا از همرنگدانه ها در محیط و حتی قدرت

رنگ و نشست آن نقش به سزایی دارد، وگرنه می تواند انتخابناموزون وارنیش ایجاد پخش بد و

قدرت رنگی پایین و عدم کیفیت چاپ را فراهم آورد. این دلایل وعوامل، مرکب ساز را وادار می کند

تا در انتخاب رنگدانه، رزین، روغن و حلال و نوع پخش آن مطالعهٔدقیق داشته و شیوه ای درست را به

کار گیرد.

خواص عینی مرکب چاپ:

خواص عینی یک مرکب چاپ شامل رنگ، قدرترنگ، شفافیت (شیشه ای یا ترانسپرانس بودن) و

یا کدورت و فام و براقیت می باشد. این خواص رابطهٔ کاملاً مستقیم با نوع و میزان رنگدانهٔ مصرفی

در مرکب چاپ و وارنیش فرموله شده توسط مرکب سازدارد.

شفافیت و کدورت مرک بهای چاپ:

مرکب های چاپ شده دارای درجات متغیری ازکدورت و ترانسپارنسی یا شفافیت، نسبت به مقدار نوری

که از قشر چاپی عبور می کند یا منعکسمی شود می باشند. انتخاب رنگدانه های با کدورت بیش تر

گرایش به انعکاس دادن بیش تر نور دارد واین پدیدهٔ نور بستگی به اندازهٔ ذرهٔ رنگدانه و اندیس

شکست نور آن دارد. مثلاً اکسید تیتان اندیسشکست نور بالایی داشته و بهترین انعکاس نور را دارد

لذا به عنوان یکی از رنگدانه های پوششی یاکدر  قابل مصرف است. جوهرهای قابل حل در وارنیش

مرکب دارای ریزترین ذره از نظر اندازه وپخش بهتر در کلیه سطوح وارنیش خصلت کمترین اندیس شکست

نور را داشته و کمترین انعکاس رادارد، بنابراین هر رنگدانه ای که بهتر پخش شود و دارای ذرات ریزتری باشد

نور را از خود بهتر عبورداده و نیز کمترین انعکاس و بهترین اندیس شکست نور را خواهد داشت.

براقیت مرک بهای چاپ:

براقیت یک مرکب میزان توانایی انعکاس نور تابشی به سطحچاپی است که کاملاً بستگی به صافی

و هموار بودن سطح، قبل از چاپ دارد. عموماً هر قدر نسبتوارنیش در مقابل مقدار رنگدانه بالاتر باشد

براقیت نیز بالا خواهد بود. براقیت نسبت مستقیم با پخشرنگدانه در وارنیش و عکس العمل بین رنگدانه

و وارنیش و حصول یک سطح پیوستهٔ کاملاً صاف بعداز چاپ دارد.

این مورد بستگی به صافی سطح چاپی و عدم نفوذ مرکب چاپ به سطح چاپی دارد.

براقیت وقتی ایده آل است که وارنیش کاملاً مناسب و سطح غیرقابل نفوذ و کاملاً صاف باشد. تمام

مرکب های چاپ دارای حلال ها یا روغن هایی هستند. صمغ های مورد مصرف در ساختمان وارنیش ها

در همین حلال ها و روغن ها حل شده، به شکل مایع عسلی به نام وارنیش درمی آیند. این حلال ها و

یا روغن ها به عنوان شل کن یا تنظیم کنندهٔ غلظت مرکب ها نیز به کار می روند. بنابراین نوع حلال و

روغن و میزان آنها اثر بسیار بالایی در براقیت دارد. بدین معنی اگر روغن ها یا حلال ها حلالیت کافی

یا مناسب برای صمغ های لازم در ساختمان مرکب نداشته باشند نمی توان مرکبی با کیفیت مناسب یا

براقیت خوب تولید کرد. مواد افزودنی هم که در ساختمان مرکب به مقدار بسیار کم و اندک وجود

دارد اثر بسیار بالایی در براقیت دارند.

چاپ فوری

چاپ هلیوگراور (چاپ روتوگراور)

چاپ هلیوگراور heliograph (چاپ روتوگراور)

آشنایی با چاپ هلیوگراور(چاپ روتور گراور)

بعد از مطالعه این مقاله با تاریخ چاپ گراور آشنایی با فرایند چاپ هلیو گراور موارد استفاده از چاپ هلیو معایب و محاسن استفاده از هلیو گراور

آشنا خواهید گردید

تاریخ چاپ گراور به سال ۱۳۰۰ میلادی، دوره رنسانس و کار هنرمندان ایتالیایی در آن زمان بر می گرده. انچه این هنرمندان به آن مشغول بودند حکاکی‌های ظریفی بود که بر سطح نرم لوح های مسی بوده و با دست صورت می‌گرفت. طرح ها در جایی که بر روی مس حکاکی می‌شدند، کانال‌ها یا حفره‌هایی را باقی می‌گذاشتند که مرکب رو به هنگام چاپ در خود نگاه می‌داشتند. بنابراین انچه که امروزه تحت عنوان اینتاگیلو یا چاپ گود می‌شناسیم ریشه‌ای ایتالیایی داره و به معنای چاپ از روی سطح یا طرح گود شده است. در این میان چاپ گراور اشاره به روش صنعتی چاپ گود داره که مختص چاپ‌های با تیراژ بسیار بالا است. به هر حال چاپ گراور در طول زمان پیشرفت و رواج بسیاری داشته تا جایی که به عنوان یک روش چاپی سریع و با کیفیت بسیار بالا، امروزه کاربردهای مختلفی داره. اولین لوح چاپ گود ( نه سیلندر گود ) با روش عکاسی در حدود سال ۱۸۱۴ توسط جوزف نیکفور نیپکه ابداع شد. او روش خود را هلیوگرافی نامید روشی که در اون گراور مسی برای چاپ به دستگاه بسته می‌شد. بعدها فاکس تابلوت روش نیپکه را تصحیح کرد و نخستین فیلم نگاتیو رو برای ساخت لوح به روش هلیوگرافی افزود. اما شخصی که به عنوان مخترع چاپ پیشرفته گراور شناخته شده کارل کلیف هست. کلیف کارش را با اسید کاری گراور حساس به نور و عکاسی شده در ۱۸۷۵ شروع کرد. او سرانجام در سال ۱۸۷۹ روش هلیوگرافی خودش رو تکمیل کرده و اون را در انجمن عکاسی وین معرفی کرد. البته نسخه‌های چاپی کلیف نمونه‌هایی با کیفیت بسیار بالا بود که نظر مجموعه داران آثار هنری را جلب می‌کرد با این حال روش کلیف در ابتدا از محدوده شهر وین بیرون نرفت زیرا نمی‌خواست اسرار کار خودش رو افشا کنه. به هر ترتیب سرانجام زمانی که روش خودش رو به فروش رسوند پرده از اسرار خود برداشت، اما تا هنگام مرگ در سال ۱۹۲۶ روش خودش رو ارتقا داد. « انقلابی ترین حرکت او تبدیل چاپ گود از روی گراور مسطح به چاپ از روی سیلندر بود. او نخستین ماله یا تیغه بلید را در روش گود ابداع و حتی نخستین سیستم چاپ رنگی گود با دستگاه رول را طراحی کرد. او بدین ترتیب اصطلاح سیستم چاپ رتوگراور از روی سیلندر را رواج داد.» بعد از آنکه کلیف اسرار کار خود را فاش کرد، دیگران به روش رتوگرار روی آوردن و طراحی تجهیزات برای این روش شروع شد. با آغاز قرن بیستم رتوگراور به عنوان روشی برای چاپ‌های ظریف و با کیفیت در همه جا رواج یافت. در دهه ۱۹۲۰ دستگاه‌های چاپ عظیم چهار و پنج رنگ وارد روش گراور شدند و انواع کارت پستال، تقویم، کتاب‌های هنری و حتی مجلات بصورت تمام رنگی با اونها چاپ شد. هلیوگرام یا همان روتوگراور ، سیستم چاپ گود است با کیفیتی بسیار نزدیک به چاپ افست. هرچند مراحل آماده سازی این نوع چاپ بسیار گرانتر از انواع دیگر، چاپ چون افست و فلکسو می باشد. اما برای چاپ ایده آل به شکل رول بر روی BOPP و موادی از این قبیل، بهترین انتخاب محسوب می شود. بخصوص اینکه مصرف لفاف هایی از این نوع برای کارخانجات تولیدی همیشگی و با تیراژ بالا باشد. دلیل آن هم این است که با سیلندر تهیه شده، می توان در تیراژ میلیونی چاپ کرد در حالی که در روش افست برای تیراژهای بالا بایستس زینک های مجدد تهیه کرد یا به اصطلاح زینک ها را سوزاند. چاپ هلیو دارای دستگاههای بسیار بزرگ و دارای بیشترین سرعت چاپ در صنعت چاپ می باشد که توانائی چاپ با بالاترین کیفیت و ارزانترین قیمت چاپ در دنیا همچنین توانایی چاپ بصورت رول تا عرضهای متفاوت و چاپ چندین رنگ بصورت همزمان را دارا میباشد ( البته چاپ افست و فلکسو هم چنین قابلیت هایی دارند ) چاپ بر روی میکرونهای کم و بالا را به راحتی انجام می دهد ومحدودیتی در جنس مواد چاپ شونده ندارد . اما هزینه این نوع از چاپ برای تیراژ های پایین و یا چاپ شیت به صرفه و منطقی نمی باشد.

 

تعاریف:

 

چاپ هلیوگراور گونه‌ای از چاپ‌های برجسته است. در چاپ هلیوگراور از کلیشه‌های فلزی (غالباٌ چدنی) استوانه‌ای شکل استفاده می‌شود که طرح مورد نظر به تفکیک رنگ بر روی آنها حک می‌شود. این روش چاپ به دلیل استفاده از کلیشه‌های چدنی برای چاپ تیراژهای پائین مقرون به صرفه نیست. چاپ هلیوگراور عموما برای چاپ بر روی سطوح نایلونی ( ترس بافان، سلوفان، متالایز ) کاربرد دارد.  سیستم چاپ گروار از جمله روش های چاپ گود است. روشی مناسب برای چاپ با کیفیت بسیار بالا که قادر است تصاویری با سایه روشن های به هم پیوسته درست همانطور که در یک تصویر عکاسی شده دیده می شود را به وجود آورد. در روش صنعتی گراور رول موسوم به روتو گراور از سیلندر های فلزی ( از جنس مس ) استفاده می کنند که تصاویر بصورت حفره های ذره بینی ( و البته معکوس ) بر روی آنها گود شده اند.  این سیلندر ها با استفاده از روش های آنالوگ ( مکانیکی – شیمیایی و فتو شیمیایی ) یا روش های دیجیتالی گود شده و ساخته می شوند.

 

flexogravureoffsetprocessfaqsimg2-2_1_b

موارد استفاده:

 

الف : در حالت رول : انواع بسته بندی ها ، مجلات و برچسب ها با کیفیت بالا. مناسب برای چاپ مجلات و کاتالوگ های با تیراژ بسیار بالا ( مانند مجله نشنال جئو گرافیک ) ، لفاف های بسته بندی دیوار پوش و کف پوش ها ، پرده های زینتی ، فیلم های چند لایه پلیمری و کلا سطوح با عرض بالا.

ب : در حالت ورقی : مناسب برای کارهای با تیراژ محدود و کیفیت بالا همچون انواع اوراق بهادار مثل تمبر ، اوراق سهام و برخی اوراق تبلیغاتی . حفره های گود : اثر چاپی در روش گراور با انتقال مرکب از درون حفره هایی است که بر روی سیلندرهای مسی حک شده اند. این حفره ها شکل های مختلفی دارند ( مربع ، دایره ، بیضی ) . اما از لحاظ اندازه دهانه و عمق به ۳ دسته تقسیم می شوند :

یک – حفرهایی که اندازه دهانه و عمق متغیر دارند.

دو – حفره هایی که اندازه دهانه برابر و لی عمق متغیر دارند. سه – حفره هایی که عمق برابر ولی اندازه دهانه متغیر دارند.

– تعداد حفره ها گاه در ۱ اینچ مربع به ۲۲/۵۰۰ ( ۲۲/۵۰۰ نقطه در ۲/۵۴ سانتی متر ) می رسد.

– تفاوت بین اندازه دهانه و عمق حفره ها باعث به وجود آمدن سایه روشن ها و چاپ شدن تراکم های متفاوتی از تصویر می شود.

– یک حفره با دهانه بزرگ تر یا عمق بیشتر قادر است تا میزان مرکب بیشتری را در خود جای داده و فضای بزرگ تر یا رنگی تیره تر از تصویر در حال چاپ را ایجاد کند.

– قسمت هایی از سیلندر که فاقد هر گونه حفره ای هستند در واقع بخش های بدون تصویر خواهند بود.

– حفره های با اندازه دهانه و عمق برابر در گذشته بیشتر استفاده می شدند.

– حفره های نوع دو و سه هم امروزه کاربرد دارند. با استفاده از این حفره ها انعطاف بیشتری برای رسیدن به کیفیت چاپ بالا با در نظر گرفتن سطوح مختلف چاپ شونده به وجود می آید.

– برای چاپ روی لفاف های بسته بندی بیشتر از حفره های با دهانه برابر و عمق متغیر استفاده می شود.

– برای چاپ های با کیفیت بالا از حفره های با دهانه و عمق متغیر استفاده می کنند.

– تصاویر چاپ شده با روش گراور به دلیل بالا بودن تعداد نقاط چاپی روی سیلندر یا همان حفره ها از کیفیت بالا یی بر خور دارند . البته سیلندر و روشی که برای حکاکی آن بکار می رود تعیین کننده ترین قسمت کار است.

– یکی از ایرادات استفاده ار روش گراور مربوط به چاپ حروف است . گرچه حروف چاپ شده با این روش خوب هستند اما نسبت به حروفی که با دیگر روش های چاپی مانند افست به وجود می آیند قابل مقایسه نیستند . در واقع حروف چاپ شده در روش گراور به خاطر تبدیل شدن حروف به حفره ها ی چاپی همانند حروف چاپ شده با افست واضح و تیز و صاف نیستند .

IMG_0660_HCT_slider1maxresdefault-1sl2z1hbo0zr1gt13weny6o

فرآیند چاپ :

– به دلیل هزینه بالای ساخت سیلندر ، روش گراور صرفا برای کارهای با تیراژ بالا و کارهای رول صرفه اقتصادی دارد. همانطور که گفتیم به روش چاپ گراور بصورت رول روتو گراور گفته می شود.

– در این روش برای مقاوم کردن سیلندر ها در چاپ های با تیراژ بالا سیلندرها با استفاده از فلز کروم آب داده می شوند. در این حال وقتی در طی فرآیند چاپ لایه کروم کشیده شده روی سیلندر در حال از بین رفتن بود دوباره سیلندر را آب کروم می دهند.

 

مراحل چاپ :

یک – فرو رفتن سیلندر به داخل مخزن مرکب دستگاه و چرخیدن آن درون مخزن و پر شدن حفره ها با مرکب روان و رقیق.

دو- تماس سطح سیلندر با یک تیغه استیلی به نام تیغه « داکتر بلید » و گرفته شدن مرکب اضافی سطح سیلندر و باقی ماندن مرکب درون حفره ها.

سه – قرار گرفتن سطح چاپ شونده بین سیلندر گراور و سیلندر فشار دهنده دستگاه و انتقال مستقیم مرکب از دورن حفره ها بر روی سطح چاپ شونده .

– با توجه به ضخامت و غلظت پایین مرکب منتقل شده بر روی سطح چاپ شونده رنگ مایه های بدست آمده در چاپ گراور با رنگ مایه های دیگر روش های چاپی متفاوت است. بنابراین به جای استفاده از مرکب های سایان، ماژنتا ، زرد و مشکی (CMYK) معمول از مرکب های قرمز ، آبی و زرد و مشکی در آن استفاده می کنند.

– در مجموع استانداردهای مشخصی برای استفاده از انواع مرکب و اندازه حروف چاپی برای چاپ سطوح مختلف چاپی وجود دارند.

– روش گراور یک روش مستقیم ( direct) چاپی است ( یعنی تصاویر به صورت مستقیم از روی سیلندر به روی سطح چاپ شونده منتقل می شوند ) به همین دلیل در دستگاه های روتو گراور نیازی به استفاده از روش های کنترل مخزن مرکب نیست پس می توان کیفیت را در این روش به خوبی کنترل کرد و سرعت چاپ را بالا برد. در برخی موارد سرعت چاپ دستگاه می تواند به حدودا ۹۰۰ متر در دقیقه برسد.

محاسن و معایب چاپ گراور

محاسن :

– کیفیت بالا – سرعت بالا – قابلیت چاپ نزدیک به تصاویر سایه روشن پیوسته – رنگ سیاه پرمایه – قابلیت چاپ حتی بر روی سطوح چاپ با کیفیت پایین – صرفه اقتصادی بالا در چاپ های با تیراژ بالا – سرعت بالای چاپ بعد از فرآیند آماده سازی سیلندر

معایب :

چاپ شدن حروف به صورت نقطه سایه ( ترامه ) – استفاده از مرکب های وابسته به حلال – محدود بودن استفاده به چاپ های با تیراژ بالا – گران بودن اعمال اصلاحات و تغییرات بر روی سیلندر ساخته شده و ترجیح ساخت سیلندر مجدد در این حالت – نمونه گیری بسیار گران

 

 

هلیوگراورam_helio_oven_openb2_Tiefdruckzylinder_2_03D_Pressdemo_Farnsworth-UV-cured-ink-printed-as-resist ۱۱۳(۱)(۱)۰_item_img_1457505333

چاپ و طراحی

محاسبه عطف کتاب

چاپ کتاب

محاسبه عطف کتاب بطور تجربی در بین مجریان چاپ  به ازای هر ۱۰۰ صفحه ۴ میلی متر در نظر گرفته می شود(باید در نظر گرفت برآورد ذکر شده بر اساس کاغذ ۸۰ گرمی در این تجربه قابل اطمینان است). این محاسبه بر پایه گرماژ مختلف کاغذ و تعداد فرم  دقت لازم را ندارد. برای برآورد ضخامت کتاب در اینجا دو فرمول رایج ارائه شده است.

حاسبه عطف کتاب (فرمول شماره یک)

SP(cm)=[n×(p/100)]/20

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ ۸۰ گرمی در تعداد ۱۰۰ صفحه:

۲۰/(۸۰/۱۰۰)×SP=100

SP=4 mm

محاسبه عطف کتاب (فرمول شماره دو)

با توجه به اینکه ضخامت یک ورق کاغذ ۱۰۰ گرمی برابر ۰.۰۵ میلیمتر می‌اشد.

SP= (n*p)*5 /10000

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ ۹۰ گرمی در تعداد ۱۵۰ صفحه:

SP=(150*90)*5/10000

SP=6.75 mm

نکاتی در مورد جاذبه طراحی

نکاتی در مورد جاذبه طراحی

آشنا شدن با مواردی که بر الگوهای خرید مشتریان تاثیر گذار هستند اهمیت بررسی و مطالعه نحوه خرید و چرایی تصمیماتی که خریداران برای خرید میگیرند را پر رنگ میکند. دو راهکار موثر برای به دست آوردن این دانش به منظور طراحی شکل و شمایل بسته بندی و ظروف محصولات، جاذبه طراحی و مطالعات قومی و منطقه ای هستند که در این نوشتار اولین راهکار را مورد بحث قرار میدهیم.

فرض کنید چندین طرح نمونه برای ظاهر و شکل و شمایل محصول خود اماده کرده اید و میخواهید از بین آنها مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. بدین منظور ابتدا باید به دو سوال پاسخ دهید :

  • کدام یک از این طرح ها به اصطلاح بیشتر به چشم می آید و در قفسه های فروشگاه ها جذابیت بیشتری خواهد داشت؟
  • مشتریان شما تا کنون چه عناصر بارز و شاخصی را در بسته بندی های شما دیده اند و چند وقت است که محصولات شما این نشانه ها را با خود به همراه دارند ؟

جاذبه طراحی راهکاری است که میتواند پاسخ های مناسبی به این دو سوال داشته باشد.

“پتانسیل این که یک کسب و کار به دلیل کم رنگ شدن جاذبه های محصولاتش بازار خود را از دست بدهد و دیگر کسی در قفسه فروشگاه ها به محصولاتش توجهی نشان ندهد بسیار بالاست، و مسلما هیچ کس نمیخواهد در این دوره و زمانه چنین ریسکی را مرتکب شود” از گفته های Pamela Waldron مدیر بین الملل شرکت Oral Care . ” ما به طور متناوب از تکنیک جاذبه طراحی برای رسیدن به طراحی های لیبل جدید برای برند های بزرگ و معروف استفاده میکنیم. ما هرگز هیچ تغییری در طراحی یک لیبل انجام نمیدهیم مگر این که تاثیرات آن را بر نما و جاذبه بصری آن محصول بررسی کنیم.” این گفته ها نشان دهنده این است که لیبل و ظروف محصولات – به عنوان مثال یک بطری شیشه ای یا یک ظرف پلاستیکی – چگونه به خوبی مکمل یکدیگر هستند.

عملیات مربوط به طراحی جذاب و چشمگیر را حداقل از دو روش میتوان انجام داد:

  • اگر هدف ما سنجش میزان چشمگیر بودن یک بسته بندی صلب هنگامی که در قفسه فروشگاه قرار میگیرد است، میتوان تعدادی از خریداران را با چند صحنه طراحی شده از فروشگاه ها مواجه کرد که در آنها قفسه فروشگاه ها بر روی یک صفحه نمایش به آنها نشان داده میشود. این  موارد دسته بندی شده را به خریداران درست مثل موقعی که در حال خرید کردن هستند نشان میدهیم و آنها توسط یک کنترل که در اختیارشان قرار میگیرد بین این دسته بندی ها مرور خواهند کرد. تمرکز چشم این خریداران ثبت و ضبط میشود و از روی آن  یک نمودار حرارتی که نشان دهنده محدوده هایی از قفسه ها یا بسته بندی ها که بیشترین توجه مشتریان به آنها بوده است تولید میشود.

این روش تحقیق در مورد جذابیت طراحی، باور موسسه P&G را مبنی بر این که ایجاد بلوک های آبی میتواند جاذبه بصری محصول حالت دهنده موی Pantene Aqua Light خود در اروپای غربی را بهبود بخشد اثبات کرد. طراحی آبی کمرنگ که این شرکت از آن استفاده میکرد زیاده از حد باعث میشد تا خریداران از دیدن آن دلزده شوند.

  • اگر هدف از این مطالعه این باشد که با عادات خریداران در فروشگاه ها آشنا شویم یک راهکار این است که خریدار عینک مخصوصی را به چشم بزند که تمام محدوده مورد مشاهده او را هنگام خرید ضبط کند.

Christian Simms مدیر اطلاعات بازار مصرفی شرکت Procter & Gamble در این باره میگوید ” فروش فوق العاده شروع شده را نمیتوان تمام کرد مگر این که خریداران بسته بندی محصول شما را برای بار اول در قفسه فروشگاه ها ببینند. با راهکار طراحی جذاب میتوانید ببینید آیا در متوقف کردن خریداران برای دیدن محصولتان در فروشگاه ها موفق بوده اید یا نه.”

برخی از شرکت های مواد غذایی بسته بندی شده روش های مختص خودشان را برای بررسی جذابیت طراحی یا به اصطلاح ردیابی چشم دارند، اما این امر مستلزم سرمایه گذاری اولیه برای عینک های مخصوص و دیگر تجهیزات لازم برای انجام چنین مطالعاتی است. در اغلب موارد صاحبان برند یکی از دو روش بیان شده را توسط شرکت هایی که تخصصشان این گونه مطالعات است انجام میدهند که این امر با همکاری یک تیم چند منظوره  متشکل از افرادی از قسمت های بازاریابی و تحقیق و توسعه با این شرکت ها صورت میپذیرد.

در ادامه نیز با 4 نکته در مورد اجرای یک مطالعه ردیابی چشم آشنا میشویم:

  1. سوالاتی که لازم است جواب داده شوند را مشخص کنید( مثلا، آیا خریداران محصول ما را در قفسه فروشگاه ها میبینند؟ این محصول در مقایسه با محصولات رقیب چه میزان از توجه را به خود جلب میکند ؟)
  2. مشخصات عملی را تعیین کنید از جمله زمان در معرض بودن، انگیزاننده ها (جملات خاص یا تصاویر نمادین) و نیز مسائل مربوط به طراحی عملی مانند تنوع، اندازه نمونه و نوشته ها و عبارات
  3. یک تست آزمایشی را برای این که ببینید تا چه حد کار های صورت گرفته و محیط طراحی شده حس تعامل مورد نظر و مطلوب را بر می انگیزند انجام دهید
  4. و در آخر نمونه های اصلی را در محیط های واقعی ازمایش کنید.