آشنایی با افست خشک

آشنایی با افست خشک در ‌سيستم ‌افست ‌خشك ‌جنس ‌پليت ‌و ‌مركب ‌با ‌افست ‌معمولي ‌متفاوت ‌است ‌. ‌به ‌اين ‌معني ‌كه ‌در ‌پليت‌هاي ‌افست ‌معمولي ‌لايه ‌ژلاتيني ‌بر ‌روي ‌صفحه ‌آلومينيومي ‌پليت ‌وجود ‌دارد ‌كه ‌بعد ‌از ‌انجام ‌عمل ‌ترام ‌گذاري ‌بر ‌روي …

ph در چاپ افست :

ph در چاپ افست : مبنای‌ چاپ‌ افست‌ تقابل‌ و‌ همراهی‌ آب‌ و‌ مرکب‌ است‌ و‌ تنظیم‌ این‌ دو‌ عامل‌ در‌ حالی‌ که‌ یکی‌ از‌ ابتدایی‌ترین‌ مراحل‌ چاپ‌ است،‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ نیز‌ به‌ حساب‌ می‌آید.‌ همچنان‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را‌ به‌ تیغ‌ دولبه‌ای‌ تشبیه‌ کرد‌ که‌ با‌ …

چاپ هلیوگراور (روتوگراور)

چاپ هلیوگراور (روتوگراور) هلیوگراور یا همان روتوگراور، سیستم چاپ گود است با کیفیتی بسیار نزدیک به چاپ افست. هر چند مراحل آماده سازی این نوع چاپ بسیار گرانتر از انواع دیگر چاپ مثل افست و فلکسو میباشد، اما برای چاپ ایده آل به شکل رول بر رو…

آماده سازي کار ترام دار در چاپ افست

آماده سازي کار ترام دار تک رنگ ترام:  عبارت از کوچکترين واحد قابل تميز تصوير است که بتوان بر روي تصوير چاپي مشاهده نمود. ترام معمولا مربع شکل است و با بزرگي و کوچکي خود ايجاد سايه و روشن مينمايد. اگر يک تصوير ترام دار چاپ شده را با ذربين مخصوص چا…

دو اشكال عمده درهنگام چاپ افست

دو اشكال عمده، پس از برج اول‌ لك شدن كاغذ چاپ شده‌   علت الف: لكه‌هاي مركب (بر روي سطح چاپ شده) وقتي ظاهرمي‌شوند كه تصوير خشك نشده مركبي، با سيلندر رابط تماس پيدا مي‌كند، در ماشين‌هاي چاپ چند رنگ، كاغذ چاپ شده اغلب پس از جدا شدن از س…