انواع پلیت ها( زینک )

انواع پلیت ها( زینک )    انواع پلیت :   - پلیت های دیازو : پلیت های دیازو با لایه ای از ترکیبات آلی پوشش داده شده اند و با یک حلال ویژه ظاهر می شوند .مدت زمان نگهداری این پلیت ها در حدود یک سال است . این پلیت ها برای تیراژ های چاپی 150،000 نسخ…