بنر، شماره یك تبلیغات بیرونی

بنر، شماره یك تبلیغات بیرونی اشاره: بهترین راه تبلیغات بیرونی چیست؟ سوالی كه همه فعالان عرصه تبلیغات همیشه از خود می‌پرسند. به طور حتم همه شما در كوی و محله‌تان پرچم‌های در حال اهتزاز را دیده‌اید كه بر روی آنها نماد و سمبول‌های خاصی نقش …