اشتباهاتی که در طراحی کارت ویزیت باید از آن ها اجتناب کنیم

اشتباهاتی که در طراحی کارت ویزیت باید از آن ها اجتناب کنیم یکی از مهم ترین بخش های هر شغلی، داشتن یک کارت ویزیت است. همه ما می دانیم زمانی که از تجارت صحبت می کنیم، یک کارت ویزیت می تواند یکی از چیزهایی باشد که برای معرفی خود و شغلتان …

نکات طلایی ارائه کارت ویزیت

نکات طلایی ارائه کارت ویزیت: 29 اکتبر 2013 ۱ دیدگاه کارت ویزیتاولین بار در قرن هفدهم در اروپا استفاده شد، در آن زمان‌وقتی یک شخص مهم یا سرمایه‌دار به شهر یا خانه‌اش بازمی‌گشت، برای اطلاع دادن بازگشت او از این کارت‌ها استفاده می‌شد. در قرن نوزدهم، دیگر طبقات مت…