طراحی گرافیک

مدیریت چاپخانه قسمت سوم

مدیریت چاپخانه قسمت سوم اعطای اختیار اعطای اختیار مفهوم جدیدی در روش مدیریت است­ که در نگاه اول همان تفویض مسئولیت به نظر می­رسد. به هرحال صحیح آن این است­ که در چارچوب پارامترهای تعیین شده برای انجام امور، آزادی عمل زیادی به فرد داده شود.…
طراحی گرافیک

مدیریت چاپخانه قسمت دوم

مدیریت چاپخانه قسمت دوم  مقایسه هزینه­ ها این مقایسـه دو بخش عمـده دارد : اول مقایسـه قیمت خـرید و نصب تکنولوژی مشـابه و دوم تصمیم­ گیری جایگزینی تکنولوژی غیرقابل استفاده قبل از اتمام عمر مفید آن. قبل از اقدام به مقایسه و ارزیابی هزینه­ های خرید…
طراحی گرافیک

مدیریت چاپخانه

 مدیریت چاپخانه شخصیت تعریف و توصیف شخصیت­ کارکنان فروش مشکل است، زیرا هیچ دو فروشنده ­ای از یک روش برای فروش محصول استفاده نمی­کنند. یک فروشنده باید اجتماعی و خوش برخورد (برون گرا) بوده و از ملاقات با مشتریان درکار و در برخوردهـای اجتمـاعی غ…
چاپ لترپرس

چاپ لتر پرس

چاپ لترپرس یکی از انواع روشهای چاپ هست. همنطوری که می دانید ماروشهای مختلف چاپی داریم که تقسیم بندیهای برای اونها از ابعاد مختلف وجود دارد . یکی روشهای تقسیم بندی روش های چاپ روشی هست که در ان ما لوح چاپی را مبنای تقسیم قرار می دهیم . منظ…
طراحی گرافیک

طراحی گرافیک

 طراحی گرافیک  طراحی گرافیک   طراحی گرافیک بسته ؛ انتقال پیام مهم تر از زیبایی فرایند طراحی گرافیک بسته در عین این­که ساده به نظر می­رسد، می­تواند بسیار پیچیده باشد. بسیاری از طراحان تنها به جنبه زیباشناسانه بسته­ ها توجه­ کرد…