چاپ کارتن لمینیتی

استانداردهای کارتن قسمت ۱

اصطلاحات و تعاریف : در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود . ۱-۴ کارتن کارتن عبارتست از گنجایه توخالی که عموماً از چند لایه کاغذ مسطح و کنگره دار تشکیل شده است که از آن برای محافظت کالا در ترابری از محل تولید تا مصرف …
چاپ و طراحی

محاسبه عطف کتاب

محاسبه عطف کتاب بطور تجربی در بین مجریان چاپ  به ازای هر ۱۰۰ صفحه ۴ میلی متر در نظر گرفته می شود(باید در نظر گرفت برآورد ذکر شده بر اساس کاغذ ۸۰ گرمی در این تجربه قابل اطمینان است). این محاسبه بر پایه گرماژ مختلف کاغذ و تعداد فرم  دقت لازم را …