چاپ و طراحی کاتالوگ

تلفن تماس : ۳۶۶۱۵۰۴۹-۰۲۱    ۷۷۶۱۵۷۴۲-۰۲۱ تفاوت بروشور و کاتالوگ چاپ کاتالوگ : بروشور و کاتالوگ نماینده سازمان و شرکت شما هستند . آنها دقیقاً باید همان کاری را بکنند که اگر شما در آن لحظه آنجا بودید ، شما آنرا انجام می دادید . وظیفه اصلی آ…