چاپ برجسته ( لتر پرس)

 چاپ برجسته ( لتر پرس) چاپ برجسته از قدیمی ترین روش های چاپی است که در اوسط قرن پانزدهم توسط گوتنبرگ اخترا گردید. چون نخستین بار از این روش برای تکثیر متن و کتاب استفاده شده، در زبان آلمانی به آن « روش چاپ کتاب نیز گفته می شود. در چاپ برجست…

اولین ماشین چاپ را چه کسی ساخت؟

اولین ماشین چاپ را چه کسی ساخت؟   اولین بار عمل چاپ در کشور چین و یا ژاپن در قرن پانزدهم انجام گرفت. در آن زمان ها و حتی صدها سال بعد از آن، کتاب آنقدر کمیاب و درست کردن آن به قدری سخت و مشکل بود که کمتر کسی برای خواندن و یاد گرفتن به…