طراحی گرافیک

طراحی گرافیک

 طراحی گرافیک  طراحی گرافیک   طراحی گرافیک بسته ؛ انتقال پیام مهم تر از زیبایی فرایند طراحی گرافیک بسته در عین این­که ساده به نظر می­رسد، می­تواند بسیار پیچیده باشد. بسیاری از طراحان تنها به جنبه زیباشناسانه بسته­ ها توجه­ کرد…
چاپ افست

چاپ های هنری

هنر چاپ گرچه از قدیم وجود داشته است، اما در قرن پانزدهم با ابداعات و تفکراتی نو در اروپا وارد مرحله ی جدیدی شد. رشته ی چاپ نیز با کامل تر شدن، تدریجاً به صورت چاپ برجسته وگراورهای دستی بر روی چوب و گراورهای گود برای تصویرها ادامه پیدا کرد…
چاپ افست

چاپ افست

چاپ افست نوعی از چاپکه نوشته و عکس را بر سطح لاستیکی یک استوانه (سیلندر) گردان برمی گرداند و سپس آن را با فشار استوانه دیگر روی کاغذ چاپ می کنند. ماشین معمولی چاپ افست دارای سه استوانه است . در چاپ افست نخست آن چه را که باید چاپ شود بر…
چاپ افست

توجه به مفاهیم و معانی اعداد در طراحی

   توجه به مفاهیم و معانی اعداد در طراحی توجه به مفاهیم اعداد در طراحی و به ویژه معانی اعداد در ملل و اعتقادات مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است و عدم توجه به آن ممکن است باعث القای پیام ها و معانی نادرست در ذهن مخاطبان باشد. توجه به …
چاپ افست

مقتضیات زمان و وظایف تازه برای طراحان

   مقتضیات زمان و وظایف تازه برای طراحان پیشرفت های تکنولوژیکی دارای تأثیراتی دامنه دار هستند. تکنولوژی ما را وا می دارد که در ادراک خود نسبت به طراحی به عنوان یک عنصر مهم در زندگی اجتماعی و فرهنگی تجدید نظر کنیم.   پیشرفت ه…