طراحی لوگو طراحی آرم

لوگو یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا القا نمودن یک مفهوم. آرم ها چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای است که آرم متعلق به آن است، می باشد. آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشاندهنده رد برجای مانده از او در آنجا است.

طراحی لوگو یکی از تخصصهای رایج و منحصر به فرد در طراحی های گرافیکی محسوب می شود و سابقه طراحی لوگو به زمانهای بسیار بسیار دور بر می گردد، آنجا که انسانهای اولیه برای انتقال مفاهیم مربوط به مثلا شکار در یک نقطه، علائمی را روی دیوار غارها ثبت می کردند و هر کجا آن علامت دیده میشد، مفهوم واحدی را به مخاطب و بیننده منتقل می نمود.

از تحولات مربوط به ثبت نشانه ها در دیواره غارها بود که حروف و به تبع آن خط اختراع گشت.

لوگو نشانه یا علامتی گرافیکی است که توسط سرمایه داران تجاری، موسسات و حتی اشخاص حقیقی، برای متمایز کردن خود از دیگران در دید عموم، استفاده می شود. لوگوها یا تماما گرافیکی هستند (سمبول یا آیکون) و یا از نام تجاری سازمان یا موسسه تشکیل شده اند (لوگوتایپ یا ورد مارک).

در دوران حروفچینی با فلز داغ، لوگوتایپ، مجموعه ای از فونت ها و کاراکترها بود. در دوران کنونی که عصر ارتباطات است، لوگوی یک شرکت، اغلب مترادف با مرغوبیت یا برند شرکت است.

طراحی طراحی لوگو طراحی حرفه ای طراحی بی نقص تخصص ماست

 • تعرفه طراحی لوگو Plan Economy
  لوگو تایپ
 • 300000
  تومان
 • 3 طرح اولیه
 • تحویل سه روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
 • هدیه ویژه : طراحی کارت ویزیت
 • تعرفه طراحی لوگو Plan Company
  لوگو تایپ
 • 600000 تومان
 • 6 طرح اولیه
 • تحویل پنج روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل
 • تعرفه طراحی لوگو Plan VIP
  لوگو تایپ
 • 1500000 تومان
 • 15 طرح اولیه
 • تحویل ده روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل و موشن گرافی از لوگو
 • تعرفه طراحی لوگو Plan Economy
  نماد یا پیکتوگرام
 • 450000
  تومان
 • 3طرح اولیه
 • تحویل سه روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل
 • تعرفه طراحی لوگو Plan Company
  نماد یا پیکتوگرام
 • 750000 تومان
 • 6 طرح اولیه
 • تحویل شش روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل به همراه طراحی کارت ویزیت
 • تعرفه طراحی لوگو Plan VIP
  نماد یا پیکتوگرام
 • 2300000 تومان
 • 10 طرح اولیه
 • تحویل ده روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل طراحی کارت ویزیت و موشن گرافی از لوگو
 • تعرفه طراحی لوگو Plan Economy
  طراحی لوگوی ترکیبی
 • 750000
  تومان
 • 5 طرح اولیه
 • تحویل پنج روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل
 • برندبوک
 • تعرفه طراحی لوگو Plan Company
  طراحی لوگوی ترکیبی
 • 1050000 تومان
 • 7 طرح اولیه
 • تحویل پنج روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل و موشن گرافی از لوگو
 • برندبوک
 • تعرفه طراحی لوگو Plan VIP
  طراحی لوگوی ترکیبی
 • 3060000 تومان
 • 15 طرح اولیه
 • تحویل ده روزه
 • ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید )
 • هدیه ویژه : طراحی ست اوراق اداری کامل و موشن گرافی از لوگو
 • برندبوک